traffic

מה זה טראפיק (traffic)? ואיך בודקים כניסות לאתר?

כאשר מדברים על אתרי אינטרנט, טראפיק (traffic) מתייחס למשתמשים שנכנסים לאתר. טראפיק נמדד בכניסות, כלומר מספר האנשים שנכנסו לאתר בפרק זמן מסוים. ובעזרת טראפיק ופרמטרים נוספים ניתן לבדוק עד כמה אפקטיבית אסטרטגיית השיווק של העסק. בדיקת טראפיק לאתר לפני שניגשים לבדוק טראפיק לאתר חשוב לעשות הפרדה בין האם זהו אתר שלכם או לא. כאשר מדובר […]

מה זה טראפיק (traffic)? ואיך בודקים כניסות לאתר? Read More »